Zabbix 7.0 – 8.časť

Od do

Popis webinára

Unikátny seriál webinárov, ktorý postupne v každom diele stručne a jasne predstavuje nové už dostupné funkcionality prichádzajúcej LTS verzie Zabbixu 7.0. Pripravte sa na príchod novej verzie ešte pred jej vydaním. Ôsma časť odprezentuje novinky v oblasti monitoringu web aplikácií a služieb.