Zabbix 7.0 – Vysoká dostupnosť a Load Balancing pre Zabbix proxy

Od do
09H00 komu 10H00

Popis webinára

Zoznámte sa detailne s postupom ako optimálne nakonfigurovať a využívať Zabbix proxy servery v architektúre vysokej dostupnosti a rozloženia záťaže prostredníctvom živého dema a podrobne rozoberaných praktických scenárov.

Video z webinára