Microsoft Power BI: Integrácia so SAP

Vylepšená Analytika a Vizualizácia Pre Vašu Organizáciu

Power BI a SAP sú dva významné nástroje, ktoré organizáciám pomáhajú transformovať ich dáta na efektívne vizualizácie a informácie.

Spojenie týchto nástrojov otvára dvere pre pokročilú analytiku a vizualizáciu, čím umožňuje lepšie pochopenie dát a prijímanie informovaných rozhodnutí.

Integrácia Power BI a SAP

Integrácia Power BI s SAP prináša organizáciám významný prínos, pretože umožňuje kombinovať výkonné nástroje pre vizualizáciu a analýzu dát so silnými ERP systémami od spoločnosti SAP. Týmto spôsobom môžu organizácie zlepšiť svoju schopnosť rozhodovania na základe dát a dosiahnuť konkurenčnú výhodu na trhu.

Integrácia Power BI a SAP umožňuje:

Priamy prístup k dátam SAP:

Používatelia môžu získavať priamy prístup k dátam z modulov SAP, ako sú SAP BW, SAP HANA alebo SAP Business Suite.

Vytváranie vizualizácií na základe dát SAP:

Pomocou Power BI môžu používatelia jednoducho vytvárať vizualizácie dát z SAP, čím rýchlo získavajú relevantné informácie.

Analytické a vizualizačné nástroje:

Integrácia umožňuje využívať širokú škálu analytických a vizualizačných nástrojov Power BI na lepšie porozumenie dátam z SAP.

Možnosti Použitia:

  • Finančná Analýza: Organizácie môžu používať Power BI na vizualizáciu a analýzu finančných údajov z SAP, čo pomáha pri plánovaní a rozhodovaní.
  • Riadenie Zásob a Logistiky: Integrácia umožňuje sledovať zásoby a logistické operácie v reálnom čase a poskytuje možnosť lepšieho riadenia procesov.
  • Analýza Výkonu:Power BI môže byť použitý na sledovanie výkonu podniku pomocou metrík a KPI (Key Performance Indicators) získaných z SAP.

 

  • Správa Zákazníkov: Organizácie môžu analyzovať dáta o zákazníkoch z SAP a zlepšiť svoju zákaznícku službu a marketingové kampane.
  • Hľadanie Vzorov a Trendov: Používatelia môžu využívať pokročilé analytické nástroje Power BI na hľadanie vzorov a trendov v dátach z SAP.

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.