Softvérový vývoj pre Zabbix

Návrh a vývoj modulov od Axians Slovakia

Ako Zabbix Premium Partner dlhodobo spolupracujeme a prispievame vlastným vývojom a návrhom novej architektúry a doplnkových rozširujúcich modulov a funkcionalít monitorovacieho systému Zabbix.

Tieto rozšírenia a moduly sú vyvíjané pre heterogénne prostredia a podporujú širokú množinu operačných platforiem (Linux, HPUX, Solaris, MS Windows). Využívané sú nové funkcionality produktu Zabbix, ako sú napríklad globálna korelácia alebo obohacovanie generovaných problémov (Zabbix event tags).  Axians Slovakia v rámci vývoja vyvinula tri doplnkové moduly.

Monitoring serverov na úrovni OS

Modul zjednodušuje a urýchľuje nasadenie monitoringu a jeho administráciu na úrovni OS pre veľké počty serverov v heterogénnych prostrediach aj v konfiguráciách active/passive a active/passive klastrov. Modul umožňuje realizovať konfiguráciu monitoringu procesov, služieb, sieťových socketov, spojení a zaplnenia súborových systémov pomocou jednoduchých konfiguračných súborov  určených pre konkrétny server, bez nutnosti zasahovať do grafického rozhrania Zabbixu alebo reštartovať ktorýkoľvek jeho komponent. Modul zabezpečuje monitoring behu procesov a služieb, monitoring stavu socketov a spojení pre TCP/UDP protokoly a obsadenia lokálnych a sieťových súborov systémov.

Distribučný systém

Tento modul dopĺňa funkcionalitu Zabbixu o možnosť vytvorenia centrálneho repozitára konfigurácii agentov monitorovaných serverov s možnosťou jeho distribúcie na jednotlivé servery. Distribučný systém umožňuje distribuovať monitorovacie skripty alebo binárne súbory rozširujúce funkcionalitu Zabbix agenta, konfiguračné súbory monitorovacích skriptov alebo konfiguračné súbory Zabbix agentov. Rozšírenie ďalej umožňuje vzdialenú správu Zabbix agentov a Zabbix proxy. Tvorcovia dohľadu tak nepotrebujú priamo pristupovať na monitorované servery v procese konfigurácie monitoringu a jeho zmien.

Moduly zbxORA, zbxMySQL, zbxWLS pre monitoring prostredia Oracle riešení

V rámci vývoja modulov, Axians Slovakia vyvinula viaceré moduly pre monitoring databázových systémov (Oracle Db, MySQL Db) a aplikačných serverov (WebLogic), ktoré poskytujú možnosti realizácie fault a performance monitoringu týchto systémov s množstvom funkcionalít.

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.