VŠETKO O TLAČI

Managed Printing

Komplexný Managed Printing

Komplexná správa a optimalizácia procesov tlače a skenovania dokumentov tvoria základ výkonných konceptov riadenej tlače. Okrem infraštruktúry je potrebné zohľadňovať všetky procesy týkajúce sa správy spotrebného materiálu, ako aj údržby, tvorby a vkladania dokumentov.

Tiež je potrebné zohľadniť otázky súvisiace s bezpečnosťou, aspekty trvalej udržateľnosti, neustále zlepšovanie efektívnosti, účinné monitorovanie nákladov a automatizácia procesov.

Ponuka Axians siaha od multifunkčných zariadení pre malé podniky až po vybavenie, prevádzku a údržbu podnikových tlačiarenských zariadení.

Axians Slovensko - obchodné procesy

Služby od Axians Slovakia

Axians Slovakia ako nezávislý partner poskytuje zákazníkom podporu pri výbere správnych tlačových systémov na základe funkčných, ekonomických a ergonomických kritérií. S komplexným pohľadom na proces obstarávania a dokonalým porozumením požiadaviek zákazníkov, Axians Slovakia berie do úvahy faktory, o ktorých zákazník často ani neuvažuje. Portfólio produktov a riešení spoločnosti zahŕňa nielen množstvo rôznych výrobcov, ale aj širokú škálu typov a tried zariadení, vrátane profesionálnych tlačiarenských zariadení.

Výsledkom je, že spoločnosť Axians Slovakia ponúka najvyššiu úroveň odborných znalostí pri zavádzaní tlačových systémov, implementácii komplexných riešení pre správu a vykonávaní prebiehajúcich operácií ako súčasti údržby a dodávok spotrebného materiálu.

Riešenia správy tlače

Riešenia správy tlače podporujú implementáciu konceptov riadenej tlače a ponúkajú množstvo ďalších funkcií, ako napríklad:

  • Účtovanie a výkazníctvo: Efektívne riadenie, napríklad prostredníctvom zaznamenávania nákladov užívateľov alebo oddelení, rozsiahle možnosti vyhodnocovania.
  • Follow-Me-Printing a Print Roaming: Získavanie výtlačkov na akejkoľvek tlačiarni v lokalite alebo na viacerých lokalitách, ochrana údajov – tlač sa uskutočňuje iba vtedy, keď je používateľ pri zariadení – vyhnutie sa zbytočnej tlači.
  • Tlač na základe pravidiel: Optimalizácia nákladov prostredníctvom automatického priradenia tlačových systémov alebo vykonaním nastavení v závislosti od obsahu tlačovej úlohy, napríklad zabránenie farebnej tlače pri tlači e-mailov.
  • Autentifikácia a správa identifikačných systémov: Napríklad MiFare alebo Legic Transponder/Card Reader pre autentifikáciu v tlačovom systéme.
  • Podpora tlače z mobilných zariadení a podpora workflow.

Umiestnenie a optimalizácia tlačového parku

V rámci návrhu umiestnenia a optimalizácie tlačového parku odborníci Axians Slovakia analyzujú existujúcu tlačovú infraštruktúru, objem tlače a príslušné požiadavky alebo  procesy s cieľom nájsť potenciál pre optimalizáciu a zníženie nákladov. S využitím softvérového riešenia Asset DB® je výsledkom analýzy spoločný vývoj koncepcie pre cielenú a udržateľnú implementáciu.

Kancelárska tlač

Jednoduché, efektívne a orientované na používateľa

Kancelárske zariadenia – od jednoduchých A4 tlačiarní po multifunkčné A3 zariadenia s kancelárskym finisherom na vytváranie brožúr alebo dierovanie dokumentov, ponúkajú pohodlie a funkčnosť pre ergonomickú a produktívnu prácu. Ako nezávislý dodávateľ viacerých značiek, ponúkame vhodné riešenia pre každú spoločnosť.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Tlač etikiet

Priemyselné tlačiarne

V priemyselnom sektore sú potrebné tlačiarne so špecifickými vlastnosťami. Na tento účel sú k dispozícii prispôsobené, obzvlášť robustné tlačové riešenia. Ponúkame rozsiahle portfólio produktov pre také aplikácie, ktoré sú spárované s inteligentnými modelmi prevádzky a údržby.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Spotrebný materiál

Všetko potrebné pre tlač

Bez ohľadu na značku ponúkame všetok spotrebný materiál, ktorý zákazníci potrebujú pre svoje tlačové systémy. Patria sem tonery, atramenty a zošívačky, ako aj špeciálne tlačové médiá, kopírovací a špeciálny papier. V závislosti od modelov prevádzky pre riadenú tlač alebo nastavených rámcových dodávateľských zmlúv, tieto produkty môžu byť dodávané automaticky alebo na požiadavku.

Inšpirujte sa príbehmi našich zákazníkov

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.