SÚSTREĎTE SA NA VAŠE PODNIKANIE

SAP Outsourcing a SAP Outtasking

Preneste zodpovednosť za váš SAP na nás

Mnoho organizácií využíva informačné technológie ako službu. Technológie komunikačnej infraštruktúry dokážu zabezpečiť prenos veľkého množstva dát medzi akýmikoľvek lokalitami a pri zjednodušenom pohľade, organizácii dnes stačí kvalitné pripojenie do komunikačnej siete, pracovné stanice, a môže vzdialene využívať informačné technológie v plnohodnotnom režime. To aj v prípade takých komplexných systémov ako je SAP.

Prečo outsourcing?

Službou outsourcingu vás odbremeňujeme od činností, ktoré nesúvisia s hlavným predmetom vášho podnikania. Získajte hlavné benefity outsourcingu:

 • zníženie fixných a prevádzkových nákladov
 • zmena štruktúry cash-flow – investície sa menia na prevádzkové náklady
 • rýchla návratnosť vložených prostriedkov
 • zvýšenie stability prevádzky IT
 • garancia nepretržitého chodu informačného systému
 • zaniká potreba zamestnávať vysoko špecializovaných odborníkov
 • flexibilné prispôsobovanie sa meniacim organizačným podmienkam v podniku
 • rýchla reakcia na vývoj ICT technológií a zmeny v legislatíve
 • uvoľnenie zdrojov na hlavnú oblasť podnikania

Prečo služby outsourcingu od Axians Slovakia?

Ponúkame vám naše znalosti a komplexné portfólio SAP služieb prostredníctvom outsourcingu a outtaskingu systémov už viac ako 20 rokov. Poskytujeme komplexný outsourcing SAP – od zabezpečenia  hardvéru pre SAP infraštruktúru, správu operačného systému, databáz a samotného SAP, až po údržbu jednotlivých modulov, ako aj úpravy, aktualizácie a vývoj špeciálnych nástrojov pre prostredie SAP. Zákaznícke zázemie, skúsenosti a stabilita sú zárukou pre dlhodobú spoluprácu zákazníkov a Axians Slovakia v oblasti outsourcingu.

SAP Outsourcing Center spoločnosti Axians Slovakia

Naše centrum pre outsourcing systémov SAP sa nachádza v Žiline na Slovensku. Poskytuje služby v nasledujúcich oblastiach:

 • inštalácia, migrácia a správa hardvéru pre celú infraštruktúru systému SAP
 • správa operačného systému, databázy a bázy systému SAP
 • údržba jednotlivých modulov systému SAP
 • úpravy a vývoj nových funkčností systému SAP

Centrum využíva najmodernejšie hardvérové vybavenie, pripojenie sa uskutočňuje prostredníctvom priamych liniek alebo virtuálnej privátnej siete. Významnou pridanou hodnotou pre zákazníkov je využitie riešení pre Continuous Data Protection, Disaster Recovery a replikáciu dát. Špeciálnou službou centra je Outsourcing historických systémov SAP, ktoré podniky potrebujú určitú dobu zachovať v pôvodnej podobe, aj keď ich ku svojej hlavnej činnosti už nevyužívajú. Služby SAP Outsourcing Center sú z hľadiska dostupnosti prevádzkovaného systému SAP poskytované na troch úrovniach SLA (Service Level Agreement).

SAP Outtasking – podpora pre kritické časové obdobia

Pre zákazníkov s vlastnou IT infraštruktúrou je možné využívať vzdialene niektoré zo služieb SAP outsourcingového centra vzdialene, formou tzv. outtaskingu respektíve selektívneho outsourcingu. Tento spôsob poskytovania služieb umožňuje vyžiadať si dodatočné zdroje pre podporu a zabezpečenie prevádzky systému len pre kritické časové obdobia, napr. uzávierkové práce, zvýšené prevádzkové potreby, spúšťanie nových aplikácií do produktívnej prevádzky a podobne. Zákazník tak nemusí mať pre tieto prípady alokované vlastné technické a ľudské zdroje, ktoré pre ostatné obdobia ostávajú nevyužité a vedú k zvýšeným nákladom.

Potrebujete poradiť? Sme tu pre Vás.

Máte otázky alebo špeciálne požiadavky? Kontaktujte nás. Máme skúsenosti a tímy odborníkov, ktorí budú spoločne s vami hľadať správne odpovede.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.