Vyskúšajte 360° správu služieb s Axians NEO Suite

Axians NEO Suite Solutions

Riešenie pre váš komplexný servisný proces

V oblasti služieb zákazníkom a údržby je zainteresovaných viacero strán, ktoré navzájom komunikujú a vymieňajú si informácie. S modulovým balíkom NEO Suite ponúkame komplexné riešenie správy služieb, v ktorom inteligentne prepájame všetkých hráčov zapojených do servisného procesu – vrátane technikov, dispečerov, zákazníkov, poskytovateľov vedľajších služieb a strojov.

Axians NEO Suite

Integrácia s SAP prostredníctvom NEO Bridge robí z NEO Suite komplexné riešenie, ktoré možno použiť priamo vo svete systému SAP, bez nadbytočných údajov a zmeny formátu.