Systém pre serializáciu a sledovanie farmaceutických výrobkov

SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals

SAP ATTP je špeciálne odvetvové riešenie vyvinuté pre farmaceutický priemysel, ktoré podporuje a zjednodušuje stratégiu serializácie a sledovania farmaceutických výrobkov. Serializácia v sebe prepája oblasti medzinárodných legislatívnych nariadení, IT riešení a systémov logistiky. Primárnym cieľom je zamedziť falšovaniu liekov, a tým prispieť k bezpečnosti pacienta.

Systém je navrhnutý špeciálne na riešenie veľkých objemov dát a správ požadovaných podľa smerníc ICH a je kompatibilný s GS1. Ponúka správu sériových čísel a archív udalostí. Zaisťuje úzku integráciu so systémom ERP (SAP ERP), výrobnými linkami a systémami tretích strán zapojených do procesu sledovania životného cyklu farmaceutických výrobkov pre rôzne legislatívy (EÚ, Rusko, Čína a ďalšie krajiny). 

Axians Slovakia úspešne implementovala systém serializácie a sledovania farmaceutických výrobkov do logistických procesov farmaceutického výrobcu HBM Pharma s.r.o.

Získaj ďalšie referencie