Axians rozšírenia systému Zabbix – Slovak Telekom, a.s

Najväčší slovenský telekomunikačný operátor Slovak Telekom v spolupráci s Axians Slovakia úspešne nasadil rozšírenia systému Zabbix, ktoré zjednodušujú a urýchľujú konfiguráciu monitoringu na úrovni operačného systému a umožňujú vzdialenú správu konfigurácií monitoringu na jednotlivých monitorovaných serveroch v rozsiahlom heterogénnom prostredí (OS MS Windows, Linux, Solaris, HPUX, AIX).

Zabbix je komplexné open-source riešenie, ktoré umožňuje monitorovanie dostupnosti a výkonnosti IT infraštruktúry. Axians Slovakia, certifikovaný Zabbix Premium Partner, je spoluautorom dizajnu a kontribútorom vybraných funkcií systému, a súčasne vývojárom vlastných rozšírení pre Zabbix