RIEŠENIE MONITORINGU IT PROSTREDIA – ORANGE SLOVENSKO, A.S.

Orange ako líder v poskytovaní komplexných telekomunikačných služieb a najväčší mobilný operátor na Slovensku neustále investuje do najmodernejších technológií na správu svojho systémového a IT prostredia.

S podporou Axians Slovakia, Orange realizoval projekt komplexného riešenia monitoringu dostupnosti a výkonnosti IT infraštruktúry, založeného na open source nástroji Zabbix, ktoré nahradilo pôvodné komerčné riešenie.

Okrem vlastnej funkcionality, nové riešenie prinieslo významné úspory spojené s migráciou riešenia, úsporu investičných nákladov na licencovaný softvér a súčasne úspory na prevádzkových nákladoch spojených s efektívnejšou dodávkou služieb (CAPEX, zlepšenie účinnosti o 20% – 30%).

Na základe špecifických požiadaviek Orangeu bolo riešenie rozšírené o viacero nových modulov a funkcionalít, ktoré vyvinula spoločnosť Axians Slovakia, ako sú napr.

  • vzdialená administrácia Zabbix agentov,
  • monitoring rozsiahlych heterogénnych databázových prostredí,
  • modul umožňujúci konfiguráciu monitoringu zdrojov operačných systémov bez nutnosti vstupovať do konfiguračného prostredia Zabbixu.

Axians Slovakia je certifikovaný Zabbix Premium Partner, spoluautor dizajnu a kontribútor vybraných funkcií systému a súčasne vývojár vlastných rozšírení pre Zabbix. Všetky vyvinuté moduly sú funkčné na širokom spektre operačných platforiem – Linux, MS Windows, HPUX, Solaris, AIX, Tru64.