RIEŠENIE “TOBACCO TRACK AND TRACE” – HEINEKEN SLOVENSKO DISTRIBÚCIA, spol. s r. o.

V súlade s platnou legislatívou EÚ pre oblasť distribúcie tabakových výrobkov, Axians Slovakia zaviedla systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov do skladových a distribučných procesov v spoločnosti Heineken Slovensko Distribúcia.

Riešenie je postavené na platforme SAP Cloud Platform, s využitím mobilných čítacích zariadení na operačnom systéme Android a plne automatizovaného procesu na strane SAP R/3 a SAP S/4HANA. Balíkové riešenie z vývojárskeho prostredia Axians Slovakia umožnilo spoločnosti Heineken redukovať nevyhnutné zásahy do podnikových procesov a aktuálnej infraštruktúry, znížiť náklady na investície a prevádzku, a súčasne minimalizovať pridanú prácu na strane interných pracovníkov.