V aktuálnom roku sme pre našich zákazníkov pripravili seriál „Axians Technologické raňajky“, ktorý sa venuje témam v oblasti riešení pre Kybernetickú bezpečnosť. V rámci seriálu postupne predstavujeme partnerské a vlastné riešenia v rámci siete Axians, úspešné príbehy ich realizácie u našich zákazníkov.

V aktuálnom roku sme pre našich zákazníkov pripravili seriál Axians Technologické raňajky, ktorý sa venuje témam v oblasti riešení pre Kybernetickú bezpečnosť. V rámci seriálu postupne predstavujeme partnerské a vlastné riešenia v rámci siete Axians, úspešné príbehy ich realizácie u našich zákazníkov. Zároveň diskutujeme na aktuálne témy o úskaliach a hrozbách v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Prvé podujatie sa uskutočnilo v stredu 28. februára 2024 v hoteli LOFT v Bratislave. Na tomto podujatí sme sa venovali témam Penetračné testovanie a Riadenie zraniteľností. Penetračné testy testujú bezpečnosť a odolnosť IT infraštruktúry, systémov a aplikácií simuláciou rôznych typov útokov. Na podujatí sme účastníkom predstavili prístup spoločnosti Axians k penetračným testom, používané štandardy a postupy, ako napríklad OSSTMM, PTES a OWASP. Prezentovali sme naše skúsenosti s testovaním a správou zraniteľností v rôznych prostrediach. 

Obidve témy s nami diskutovali naši kolegovia a skúsení odborníci na oblasť kybernetickej bezpečnosti v Axians ICT CZ, Michael Mokrý, Business Unit General Manager pre Kybernetickú bezpečnosť a Radim Oštádal, vedúci oddelenia kybernetickej bezpečnosti. Podujatie viedol Peter Suchý, vedúci oddelenia kybernetickej bezpečnosti z Axians Slovakia.