Axians Slovensko - cloudové riešenie
ROZUMNÉ POUŽÍVANIE CLOUDU

Cloud integrácia

Naše know-how pomáha predchádzať chybám

Neustále znižovanie investičných nákladov a eliminácia činností ako je prevádzka základnej IT infraštruktúry. Pritom náklady na IT zostali rovnaké alebo sa dokonca zvýšili. To sa stalo mnohým spoločnostiam, ktoré sa v dôsledku cloudového boomu v posledných rokoch vydali cestou cloudu bez dôkladnej prípravy. Zvýšené prevádzkové náklady v dôsledku nedostatku prispôsobených procesov tak zhltli očakávaný zisk.

S cieľom predísť týmto problémom, podporujeme rozvoj holistických cloudových stratégií. Okrem dôkladného celkového pohľadu a analýzy obzvlášť kritických procesov a oblastí, vždy je potrebné zohľadniť aj tzv. „tieňové IT“, ktoré vzniká pri implementácii riešení mimo interného IT.

Cloud integrácia s podporou Axians Slovakia

Poradenstvo:

Po dôkladnom vyhodnotení požiadaviek zákazníka alebo konkrétneho projektu, poskytujeme odporúčania pre implementáciu alebo stratégiu, ktoré zahŕňajú aj komerčné vyhodnotenie možných riešení. Ako nezávislý integrátor, vždy sledujeme stratégiu využitia najlepšieho riešenia pre zákazníka. Sme dlhodobým partnerom významných poskytovateľov verejných cloudových služieb, prevádzkovateľov dátových centier a renomovaných poskytovateľov služieb v infraštruktúrnom sektore, disponujeme potrebným know-how, a preto vieme komerčne aj technicky dohliadať na neustále sa rozširujúci sortiment produktov.

Integrácia:

Ponúkame realizáciu projektov cloud integrácie a migrácie. Naši skúsení odborníci zabezpečujú technologicky bezchybnú implementáciu projektu bez straty času alebo zbytočného úsilia. Projektové riadenie podľa metodiky PRINCE2 zaručuje optimálne dodacie lehoty a minimálne projektové riziká.

Outsourcing:

Pri správnej kombinácii štandardných procesov, špecifických prispôsobení pre individuálneho zákazníka a produktového know-how, zaisťujeme špičkovú prevádzku a podporu outsourcingových projektov v cloud prostredí. Aj v tejto oblasti používame metodiku založenú na ITIL, s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť.

Portfólio našich Cloud riešení

Microsoft 365

Microsoft je jedným z najdôležitejších hráčov v segmente riešení pre Modern Workplace. S riešením Office 365 a dostupnými inovatívnymi cloudovými službami – ako Hosted Exchange alebo OneDrive for Business – ponúka širokú škálu vynikajúcich produktov.

Ako jeden z prvých poskytovateľov cloudových riešení Microsoft Tier 1, sme vyvinuli  vlastný a overený model postupu implementácie balíka Office 365. Kľúčom k úspešným projektom je široké produktové know-how spojené s množstvom skúseností a dokonalým pochopením požiadaviek zákazníkov.

Microsoft Azure

V produkte Microsoft Azure poskytujeme vysoko škálovateľnú a dynamickú výpočtovú a úložnú platformu s vysokým stupňom automatizácie a štandardizácie. Služby a funkčnosť sú neustále optimalizované a inovatívne rozširované.

Popri konzultačných, implementačných a dizajnových službách v prostredí Azure ponúkame aj služby prevádzky založené na verejnej cloudovej infraštruktúre Azure, ktoré sú flexibilne dostupné – od monitoringu, patch manažmentu a podpory až po úplný outsourcing.

Virtuálny Privátny Cloud Axians Slovakia

Sme súkromným cloudovým operátorom s ponukou vysoko dostupných a vysoko štandardizovaných cloudových riešení. Tieto sú hosťované v dátovom centre v Žiline, kde sa spoliehame – obzvlášť v prostredí bezpečnosti, na mimoriadne kvalitné komponenty ako sú firewally vrstvy 7.

Maximálna dostupnosť, najvyššie bezpečnostné štandardy a vysoký stupeň automatizácie prispievajú k bezstarostnému používaniu a umožňujú ponúkať vám optimálne služby.

SAP cloudové riešenia

Ako jeden z popredných partnerov SAP na Slovensku, máme know-how a praktické skúsenosti z projektov v oblasti SAP cloudových riešení. Okrem intuitívneho a užívateľsky príjemného rozhrania, sa inteligentné ERP riešenia sprístupnené v cloude vyznačuje najmä úzkou integráciou základných podnikových procesov.

Kontaktujte nás

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.